Trang chủ Dự án đã thực hiện

Dự án đã thực hiện

Nhà máy Hoya Glass Disk – Nhật Bản, khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội

Nhà máy Hoya Glass Disk – Nhật Bản, khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội

Nhà máy TOHO - Nhật Bản

Nhà máy TOHO - Nhật  Bản

Đối tác

Mạng xã hội

Goole map

mail zalo messager skype call