Trang chủ CÁC DỰ ÁN XÂY LẮP ĐIỆN DỰ ÁN CUNG CẤP TỦ TRUNG THẾ ELIMSAN DO CTY ENCO CUNG CẤP TỪ 2009 ĐẾN 2015

DỰ ÁN CUNG CẤP TỦ TRUNG THẾ ELIMSAN DO CTY ENCO CUNG CẤP TỪ 2009 ĐẾN 2015

12:00:00   11/01/2016

DỰ ÁN CUNG CẤP TỦ TRUNG THẾ ELIMSAN  DO CTY ENCO CUNG CẤP TỪ 2009 ĐẾN 2015

LIST OF MEDIUM VOLTAGE PANEL PROJECT SUPPLIED BY ENCO.,JSC FROM 2009 TO 2015

 

STT/NO

TÊN DỰ ÁN THỰC HIỆN/ PERFORMED PROJECT NAME

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ/ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

THE NAME OF THE OWNER/ PLACE OF INSTALLATION

1

Cung cấp tủ trung thế 36 kV cho Công ty CP Xây lắp Điện Lực 1


Supply of Medium voltage - 36 KV panel for Power construction JSC No 1

Khách sạn Hoàng Gia Quảng Ninh

 

Hoang Gia Hotel – Quang Ninh

2

Cung cấp và lắp đặt Tủ trung thế 22 kV Công ty TNHH TING YA Việt Nam

 

Supply and installation of MV panel – 22 kV  for TING YA VIET NAM LIMITED COMPANY

Nhà Máy Kelly– Khu CN Thạch Thất Hà Nội.

 

Kelly factory – Thach That industrial zone, Ha Noi

3

Cung cấp và lắp đặt Tủ trung thế 36 kV  - Công ty TNHH TING YA Việt Nam


Supply and installation of MV panel 36 kV for TINGYA VIET NAM LIMITED COMPANY

Nhà máy Shinchi– Khu CN Đồ Sơn – Hải Phòng


Shinchi factory – Do Son Industrial zone, Hai Phong

4

Cung cấp tủ trung thế 22 kV cho Công ty CP Xây lắp Điện Lực 1

 

Supply MV panel – 22 kV for Power construction JSC No 1

Tòa nhà Pacific - 83 Lý Thường Kiệt Hà Nội

 

Pacific building – 83 Ly Thuong Kiet, Ha Noi

5

Nâng cấp trạm biến áp 22kV

Suply 22 kV panel for Transformer station Upgradation

Công ty CP Suất ăn Hàng Không Nội Bài/ Trạm BA nhà máy cp suất ăn hàng không Nội Bài

Noi Bai Catering services joint –stock company/ Transformer station at Noi Bai catering services joint-stock company’s factory

6

Cung cấp tủ điện trung thế 22kV cho công ty xây lắp điện Việt Tiến

 

Supply of MV panel -22 kV for Viet Tien Electrical Construction Joint-stock Company

Công ty CP Xây lắp Việt Tiến/ Trạm biến áp trường Đại Học HảI Phòng

 

Viet Tien Electrical Construction Joint-stock Company / the transformer station of Hai Phong University

7

Cung cấp và lắp đặt Tủ Trung thế 36 kV

Supply and installation of MV panel – 36 kV

Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn/ Nhà máy đường số I

Lam Son Sugar cane Joint-stock Corporation/ Sugar Factory No 1

8

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 36 kV

Supply of MV panel System- 36 kV

Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội/ Khu CN Vĩnh Phúc

Ha Noi Electrical Engineering Limited Company / Vinh Phuc Industrial zone

 

9

 

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 36 kV Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh

Supply of MV Panel system- 36 kV  for Binh Minh C.I.A JSC

 

Nhà máy nhựa Tiền Phòng– Giai đoạn I- Hải Phòng

Tien Phong Plastic Factory – Period 1 – Hai Phong

11

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 22 kV Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh

Supply of MV panel system – 22 kV for Binh Minh C.I.A JSC

Trạm máy cắt số 3 – cảng Đình Vũ

Circuit breaker station no 3 – Dinh Vu Sea port

12

Cung cấp và xây lắp trạm MBA - Công ty HANEL CSF

 

Supply and Installation of Transformer station 35(22)/0,4 kV for Hanel CSF

Trung tâm dữ liệu Datacenter - Khu công nghiệp Hanel Sài đồng

 

Data and  Information Center – Hanel – Sai Dong Industiral Zone, Ha Noi

13

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 36 kV Công ty cp Centec

 

Supply of MV panel system 36 kV for Centec Joint-stock Company

Nhà máy Tachibana – Khu CN Phủ Lý– Hà Nam


Tachibana Factory – Phu Ly Industrial zone – Ha Nam

14

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế  Công ty TNHH phát triển kỹ thuật điện và hoá Hà Nội

Supply of MV panel system 36 kV for Ha Noi

 

Electrical and Mechanical Engineer Development Limited Company

Khu tái định cư Hoàng Mai – Hà Nội

 

Hoang Mai Resettlement Ground – Ha Noi

15

Cung cấp tủ trung thế 22 kV Công ty cp thương mại xây dựng và xây lắp điện Hải Phòng

 

Supply MV panel 22 kV for Hai Phong Trade Construction and Electric Installation Joint- stock Company

 

Khu Ký Túc xá Đại Học Hải Phòng

 

Hai Phong University’s Hostel

 

16

Cung cấp tủ Trung thế 22kV  cho Công ty TNHH kỹ thuật phát triển Việt Nam ( VTD)

 

Supply MV panel 22 kV for Viet Nam Technical Development Co.,LTD

Sân bay Cần Thơ

 

Can Tho airport

17

Cung cấp tủ trung thế 22kV  cho Công ty cp tư vấn đầu tư và xây lắp Hải Sơn

 

Supply of MV panel 22 kV for Hai Son Consulting Invesment and Assembling Joint-stock Company

Trạm biến áp UBND TP Hải Phòng

 

The transformer Station of the People’s committee of Hai Phong City

18

Cung cấp tủ trung thế 22 kV cho công ty cổ phần nhựa Bảo Vân

 

Supply of MV panel 22 kV for Bao Van Joint-stock Company

Nhà máy liên hiệp thực phẩm Đông Nam á - Văn Lâm - Hưng Yên

 

Southeast Asia Complex Factory in Van Lam – Hung  Yen province

19

Cung cấp Tủ trung thế 22 kV , vỏ trạm kios - Công ty cp tư vấn đầu tư và xây lắp Bình Minh

 

Supply of MV panel 22kV , Kiosk station proof for Binh Minh C.I.A JSC

khu tái định cư Đằng HảI - Hải Phòng

 

Dang Hai Resettlement Ground – Hai Phong

20

Cung cấp và lắp đặt Tủ Trung thế 36kV - Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn

 

Supply and Installation of MV panel 36 kV for Lam Son Sugar Cane JSC

Thay thế tủ Schneider sự cố - Nhà máy đường số II

 

Replacement of faulty Scheider panel – Sugar Factor no 2

21

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 36 kV Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh

Supply of MV panel System36 kV  for Binh Minh C.I.A JSC

Nhà máy nhựa Tiền Phòng - Giai đoạn 2 - Hải Phòng

Tien Phong Plastic Factory – Period 2 – Hai Phong

22

Cung cấp tủ Máy cắt 35 kV Công ty TNHH sản xuất bột mỳ Vimaflour

 

Supply of Transformer MV panel 35kV for Vimaflour LTD

Thay thế tủ máy cắt 35 kV sô 2 của Schneider bị sự cố - Nhà máy sản suất Bột Mỳ -  Vimaflour - Quảng Ninh

 

Replacement of faulty Schneider transformer panel 35kV no 2 – Vimaflour factory – Quang Ninh

23

Cung cấp tủ trung thế 22 kV cho Công ty cp tư vấn đầu tư và xl Hải Sơn

 

Supply MV panel 22kV for Hai Son CIA JSC

Trạm BA cảng Hai Phòng

 

The transformer station of Hai Phong seaport

24

Cung cấp tủ Trung thế 36 kV cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng năng lượng

 

Supply of MV panel 36 kV for Energy Electric Trading and construction Construction Co.,LTD

UBND huyện Quỳnh An - Sơn La

 

The people’s committee of Quynh An district – Son La

25

Cung cấp tủ  trung thế 36 kV thiết bị điện, trạm kios, tủ - Công ty cp công nghệ địa vật lý

Supply of MV panel 36 kV, Electric equipment, Kios substation , panel for Geophysical Technology JSC

 

Trạm biến áp công ty nhiệt điện Quảng Ninh

The transformer station of Quang Ninh Thermal Power Joint-stock Company

26

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 22 kV Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh

Supply of MV panel 22 kV system for Binh Minh C.I.A JSC

Trạm máy cắt  số  4 – Khu công nghiệp Đình Vũ – HảI Phòng

CB station no 4 – Dinh Vu Industrial zone – Hai Phong

27

Cung cấp và lắp đặt Tủ Trung thế 35 kV - Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn

Supply and Installation of MV panel 35kV for Lam Son Sugar cane JSC

Thay thế tủ EFACEC sự cố - Nhà máy Cồn - Thanh Hóa

Replacement of faulty EFACE panel at Ethanol Plant- Thanh Hoa

28

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 24 kV - Công ty CP Centec

Supply MV panel system 24kV for Centec JSC

Công ty Centec-Corporation/ Công trình MKCV Domitory - kí túc xá Meiko – Hà Nội

Centec Corporation/ MKCV Domitory- Meiko hostel – Ha Noi

29

Cung cấp tủ Trung thế 22 kV - cho Công ty Hỗ Trợ Phát triến Năng Lượng Hải Phòng

Supply of MV panel 22kV for Hai Phong Energy Development Support Joint-stock Company

Cty TNHH thương mại An Hoà - Ngô
Quyền - Hải Phòng

An Hoa trading co.,LTD- Ngo Quyen – Hai Phong

30

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 24 kV - Công ty CP Centec

Supply of MV panel system 24kV for Centec JSC

Công ty Centec/ OHARA Plastic Việt Nam - Cụm CN Bắc Thăng Long  - Hà Nội

Centec JSC/ OHARA PLASTIC VIET NAM- North Thang Long Industrial estate – Ha Noi

31

Cung  cấp tủ  MV - Công ty cp xây lắp và thương mại Nhật Anh

Supply of MV panel for Nhat Anh Trading and Construction JSC

Trường đào tạo nghề - cụm CN Bắc Ninh

Career Training Center – Bac Ninh Industrial Estate

32

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV  - Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Mạnh Bảo

Supply of MV panel system 35kV for Manh Bao Electric Equipment JSC

Thủy Điện Mường Tè - Lai Châu

Muong Te Hydroelectric power station – Lai Chau

33

Cung cấp tủ 24 kV cho công ty cổ phần tư vấn và xây Lắp điện Hà Nội

Supply of 24kV MV panel for Ha Noi Electric Construction – Consultancy Joint –stock Company

Trạm BA 2X1600 kVA - Tòa Nhà 25 Lý thường Kiệt - Hà Nội – Trụ sở chính Ngân Hàng Viettinbank.

Transformer Station 2 X 1600kVA for building no 25, Ly Thuong Kiet, Ha Noi – Vietinbank head office

34

Cung cấp tủ trung thế 35 kV  cho công ty cổ phần Soi Sáng

Supply of MV panel 35 kV for Soi Sang JSC

Thay thế tủ 35 kV – DEMITAS sự cố tại tạm MBA - Cụm Công nghiệp Tiên Sơn - Tiên Du – Bắc Ninh

Replacement of 35kV Demitas faulty panel – Tien Son industrial estate – Tien Du – Bac Ninh

35

Cung cấp tủ 35 kV cho công ty TNHH MTV Phát triển NL Hải Phòng

Supply of 35kV panel for Hai Phong Energy and Development One member limited liability company

Trạm MBA 250 KVA 35/0,4 kV - Trạm Xử lý Nước Thải Khu CN Đồ Sơn – HảI Phòng

Transformer station 250kVA 35/0,4kV – Sewage treatment plant – Do Son Industrial zone – Hai Phong

36

Cung cấp tủ trung thế 24 kV - cho công ty TNHH Xây lắp điện nước Tùng Dương

Supply of 24kV MV panel for Tung Duong Electricity and water assembling limited company

Toà nhà văn phòng Duy Khánh – Lô 22 - Đường Lê Hồng Phong - Ngô Quyền – HảI Phòng

Duy Khanh office building – Lot 22- Le Hong Phong str, Ngo Quyen, Hai Phong

37

Cung  cấp Máy cắt 24 kV - Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Việt Tiến

Supply of 24kV Circuit breaker for Viet Tien Electrical construction JSC

Thay thế Máy cắt sự cố VEI cho trạm Cắt TT TM hải Phòng - CCIC - Lach Tray - HảI Phòng.

Replacement of Vei faulty CB for CB station of Hai Phong Commercial Center – CCIC – Lach Tray – Hai Phong

 

38

 

 

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV - Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HảI Phòng

Supply of 35kV MV panel system for Hai Phong Electric construction and investment joint-stock company

Hệ thống tủ trạm BA 400 kVA 35/0,4 Khu công nghiệp Đồ Sơn– HảI Phòng

MV panel system for Transformer station 400kVA 35/0,4 – Do Son industrial zone – Hai Phong

 

40

Cung cấp hệ thống tủ 24 kV  - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÁCH VIỆT – HP

Supply of 24kV panel system for Bach Viet C.I.A JSC

Trạm Biến áp 250 kVA phục vụ thi công– Công trình Công ty CP TM Plaza.

Transformer station 250kVA for work of Plaza trading JSC

41

Cung cấp tủ trung thế 35 kV cho Công ty cp tư vấn đầu tư và Xây Lắp Hải Sơn

Supply of 35kV MV panel for Hai Son Electric Construction and investment joint-stock company

Trạm Biến áp chiếu sáng khu Công Nghiệp Tân Niên - Vĩnh Bảo - HảI Phòng

Illumination transformer station – Tan Nien Industrial zone – Vinh Bao – Hai Phong

42

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV - Trường Đào tạo nghề – Mê Linh

Supply of 35kV panel system – Career training center – Me Linh

 

Trạm Biến áp SONA - Vĩnh Phúc

Sona transformer station – Vinh Phuc

 

43

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV - Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Mạnh Bảo

 

Supply of 35kv Panel system – Manh Bao electric equipment JSC

Trạm rẽ nhánh Khu táI định cư Sa La - Hà Đông – Hà Nội

 

Ramify station of Sa La Resettlement Ground – Ha Noi

44

Cung cấp tủ 24 kV cho công ty TNHH Phát triển Năng Lượng SYSTECH

 

Supply of 24kV panel for Systech Energy Development Co.,LTD

 

Nhà Máy Dệt Nam Định

 

Nam Dinh Textile Factory

45

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 22 kV Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh

 

Supply of MV panel 22 kV system for Binh Minh C.I.A JSC

Trạm biến áp 560 kVA - 22/0,4 kV – Hệ Thống điên chiếu sáng cảng Hóa Lỏng Khu CN Đình Vũ - HảI Phòng

 

560kVA -22/0,4 kV transformer station – Lighting system – Hoa Long port – Dinh Vu Industrial zone – Hai Phong

46

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 22kV - Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh


Supply of MV panel 22 kV system for Binh Minh C.I.A JSC

2X 1600 kVA - Trung tâm Thương mại và Văn phòng điều hành dự án Khu đô thị mới Ngã Năm – Sân bay Cát Bi - HảI Phòng

 

2X1600kVA – Commercial Center and Project management Office- Nga Nam new urban zone – Cat Bi airport – Hai Phong

47

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÁCH VIỆT

Supply of 35kV panel system for Bach Viet C.I.A JSC

Trạm BA BãI Containe - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tảI Ngoại Thương HảI Phòng

The transformer station of container are- Hai Phong foreign trade forwarding and transporation Joint-stock company

48

Cung cấp và lắp đặt Tủ đo lường Trung thế 35 kV - Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn

Supply and installation of metering MV panel – Lasuco JSC

Thay thế tủ EFACEC sự cố - Nhà máy Cồn - LASUCO - Lam Sơn – Thanh Hóa

Replacement of EFACES faulty panel – Ephanol factory – Lasuco – Lam Son – Thanh Hoa

49

Cung cấp và lắp đặt Tủ Trung thế 36 kV - Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn

 

Supply and installation of 36 kV MV panel for Lasuco Jsc

Dự án cảI tạo nâng cấp nhà máy đưng số 2 - LASUCO - Lam Sơn - Thanh Hóa

 

Improvement and Upgrading project of Sugar Factory no 2 – Lasuco – Lam Son – Thanh Hoa

 

50

Cung cấp tủ 35 kV - Điện Lực HảI An - TP HảI Phòng

Supply of 35kV MV panel – Hai An Power Company – Hai Phong

Thay  thế tủ sự cố của trạm 35 kV – Công ty Tôn Mạ Mầu Việt Pháp - Cảng Đình Vũ

 

Replacement of faulty panel of 35kV substation – Vifa coating Joint-stock company- Dinh Vu port

51

Cung cấp Tủ 35 kV -  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÁCH VIỆT

Supply of 35kV MV panel – Bach Viet CIA JSC

Thay thế tủ sự cố Trạm Biến áp 35 kV-Công ty Cổ Phần Bạch Đằng số 5 – Cảng Đình Vũ

Replacement of faulty panel of 35kV substation – Bach Dang JSC No 5- Dinh Vu port

52

Cung cấp Máy cắt 35 kV - Cảng HảI Phòng

Supply of 35kV circuit breaker – Hai Phong port

Thay thế máy cắt 35 kV của Schneider sự cố của trạm cắt chính cảng HảI Phòng.

Replacement of 35kV Schneider faulty CB of main station , Hai Phong port

53

Cung cấp Tủ 35 kV - Công ty cp tư vấn đầu tư và Xây Lắp Hải Sơn

Supply of 35kV panel for Hai Son electrical construction and investment JSC

Thay thế tủ sự cố trạm 35 kV - Khu công nghiệp Đồ sơn.

Replacement of faulty panel of 35kV substation – Do Son industrial zone

54

Cung cấp tủ 22 kV - Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Trung Dũng

Supply of 22kV MV panel for Trung Dung Trading and construction JSC

Trạm MBA Bộ tư lệnh HảI Quân – Cảng Cam Ranh - Nha Trang

Tranformer station of Navy high command – Cam Ranh port – Nha Trang

55

Cung cấp tủ 22 kV - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN NAM PHONG

SUPPLY OF 22KV PANEL FOR NAM PHONG ELECTRICAL CONSTRUCTION JSC

 

Trạm Biến áp 22 kV - Khu công nghiệp Đại An - HảI Dương

22Kv transformer station – Dai An industrial zone- Hai Duong

 

56

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV - Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HảI Phòng

Supply of 35kV MV panel for Hai Phong electrical construction and investment JSC

Xử lý sự cố trạm Biến áp - Khu công nghiệp Đồ sơn - Thay thế tủ sự cố của VEITECH

Handling of faulty transformer station – Do Son industrial zone – Replacement of VEITECH faulty panel

 

57

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV - Công ty Cổ phần chế tạo điện cơ HN

Supply of 22kV MV panel for Hanoi electromachinical manufacturing joint-stock company( Hem jsc)

Dự án Cải tạo xuất tuyến tram 110 kV Của Cấm - HảI Phòng ( 78 Ngăn tủ TG21-XX 24 kV 20 kA/s)

Feeder renovation project of 110kV Cua Cam substation – Hai Phong ( 78 panels typed TG21-XX-24kV 20kA/s)

 

 

58

Cung cấp hệ thống tủ máy cắt 22 kV -  cho Công ty Sigma

Supply of 22kV transformer panel for Sigma JSC

Trạm MBA 2X 1250 kVA  tòa nhà 21 - Cát Linh - Trụ sở chính Ngân Hàng CP Quân Đội – Hà Nội

Transformer station 2 X 1250kVa for building at 21 Cat Linh – head quarter of MB bank- Ha Noi

 

59

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HảI Phòng – Số 1 Trần Tất Văn Kiến An – HảI Phòng

Supply of 22 kv MV panel system for Hecico – no1, Tran Tat Van, Kien An, Hai Phong

Dự án hệ thống điện 22kV, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống cung cấp nước đường Cn3.2-cn3.3 và các khu khác - Khu Công Nghiệp Đình Vũ - HảI Phòng

Project of 22kV electric system, lighting system and water system for CN3.2 –cn3.3 and other areas – Dinh Vu industrial zone- Hai Phong

 

60

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho Công ty Công ty cổ Phần điện nước lắp máy - hảI phòng

Supply of 22kV MV panel for Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC ( HEWMAC)

 

Dự án đường cáp ngầm 22 kV và các trạm Biến áp khu táI định cư Lạch Tray Hồ Đông - TP HảI Phòng

Project of underground cable 22kV and transformer stations – Lach Tray Resettlement area – Ho Dong – Hai Phong city

61

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho công ty TNHH Dis Vina – Korea

Supply of 22kV MV panel system for DIS VINA Co.,LTD

Dự án: Trung tâm thương mại và khu tổ hợp dân cư  - Khu Đô thị Huyndai - Hill state - Hà Đông Hà Nội

Project : Commercial Center and Residential complex area – Huyn dai urban zone – Hill state – Ha Dong – Ha Noi

62

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV - Công ty Cổ phần chế tạo điện cơ HN

Supply of 22kV MV panel system for Hem Jsc

Dự án sửa chữa lớn và dự phòng tết 2012 - Công ty Điện Lực HP

Project of major and backup repair for Lunar New year 2012 – Hai Phong Power Company

63

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho công ty Cổ Phần Centec

Supply of 22kV MV panel for Centec JSC

Trạm Biến Áp Nhà máy Canon 3 – Hưng Yên

Transformer station of Cannon 3 Factory – Hung Yen

64

Cung cấp hệ thống tủ 12 kV cho công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng viễn thông

Supply of 12kV MV panel system for Telecommunication and Energy Investment and Development Company

 

Dự án nâng công suất và cảI tạo trạm trung gian 35/10 kV - Tangloong – Bảo thắng – Lào Cai.

Project of capacity elevation and improvement of intermediate station 35/10kV – Tangloong – Bao Thang – Lao Cai

65

Cung cấp tủ 22 kV

Supply of 22kv MV Panel

Cung cấp và thay thế tủ trung thế 22 kV cho Công ty Cổ phần trung tâm thương mại Ever Fortune

83B - Lý Thường Kiệt – HK – Hà Nội

Supply and replacement of 22kv MV panels for Everfortune JSc located at 83B Ly Thuong Kiet – Hoan Kiem – Ha Noi

66

Cung cấp hệ thống tủ 36 kV cho công ty HTG engineering and trading – HCM

Supply of 36kV MV panel system for HTG engineering and Trading - HCM

Dự án trạm MBA - Nhà máy Brother No. 4 – Hải Dương.

Project of transformer station for Brother Factory No 4- Hải Dương

67

Cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ Máy cắt 22 kV.

Supply and installation of outgoing cubicle system with SF6 CB  22kV

Dự án Trạm Nguồn – Hangar A76 – Sân Bay Quốc Tế Nội Bài.

Project of power station – Hangar A76 – Noi Bai International airport

 

68

Cung cấp tủ Máy cắt 35 kV Công ty TNHH sản xuất bột mỳ Vimaflour

 

Supply of protection cubicle with SF6 CB 35kV For Vimaflour Co., LTD

Thay thế tủ máy cắt 35 kV số 3 của Schneider bị sự cố - Nhà máy sản suất Bột Mỳ -  Vimaflour - Quảng Ninh

 

Replacement of Schneider faulty protection cubicle with SF6 CB no 3 35kV – Vimaflour Factory – Quang Ninh

69

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HảI Phòng – Số 1 Trần Tất Văn Kiến An – HảI Phòng

 

Supply of 22kV MV panel system for Hai Phong Electric Construction and Investment JSC  located at No1, Tran Tat Van- Kien An – Hai Phong

Hệ thống tủ phân phối và đo lường 22 kV – Trạm Biến áp Công Ty JXNOE – Khu CN Đình  Vũ - HảI Phòng

Metering and Coupling Cubicle system 22kV – the transformer station of JXNOE Company – Dinh Vu Industrial Zone – Hai Phong

70

Cung cấp tủ trung thế 35 kV  - Công ty Cổ PHầN ZTG VIệT NAM

Supply of 35kV MV panel – Viet Nam ZTG JSC

Nhà Máy ZTG – Nhật Bản – HảI Dương

Japan ZTG Factory – Hai Duong

 

71

Cung cấp hệ thống tủ trung thế 24 kV cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng

Supply of 24kV MV panel for Bach Dang Import Export and Construction JSC

 

Trạm biến áp 22/0,4 kV – Kho cảng congtainer - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng – HảI Phòng

Transformer station 22/0,4kV – Container warehouse of port- BIMEXCO – Hai Phong

72

Cung cấp hệ thống tủ trung thế 24 kV cho Công ty cổ phần Xây lắp điện Thịnh Hiếu – HảI Phòng

Supply of 24kV MV panel for Thinh Hieu Electric Construction JSC

CT CTĐ: Đ/cáp ngầm 22kV + TBA Kiosk 560kVA 22/0.4kV + hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng

cấp điện cho khu đất xây dựng nhà ở sau trung tâm hành chính quận Hải An

 Project: underground cable 22kV + Kiosk Substation 560kVA 22/0.4+ low voltage electric  and lighting system; supplying electric power for housing construction are behind the administration center of Hai An district.

 

73

Cung cấp tủ trung thế 35 kV - Công ty cp thương mại xây dựng và xây lắp điện Hải Phòng

Supply of 35kV MV panel for Hai Phong Trading Construction and Electric Installation JSc

Trạm 35/0,4 2X1500 kVA – Nhà Máy Nhựa Tiền Phong – HảI Phòng

 

Substation 35/0,4 2X 1500kVA- Tien Phong Plastic Factory – Hai Phong

74

Cung cấp tu trung thế 35 kV - Công ty Đầu tư và Phát triển Năng Lượng Việt Nam – Trâu Quỳ – Gia Lâm Hà Nội

 

Supply of 35kV MV panel for Viet Nam Energy Development and Investment Company

Dự án Cấp điện trung thế và trạm biến áp Chiếu sáng  - T1 &T2 – Thuộc dự án tuyến đường Liên Tỉnh Hà Nội Hưng Yên - Địa Phận Hà Nội.

Project : Supplying MV electric power and Lighting substation – T1 and T2 –inter provincial road project between Ha Noi and Hung Yen ( in the vicinity of Ha Noi)ưngHư

75

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HảI Phòng – Số 1 Trần Tất Văn Kiến An – HảI Phòng

 

Supply of 22kV MV panel for Hecico located at no 1, Tran Tat Van , Kien An, Hai Phong

Hệ thống tủ phân phối và đo lường 22 kV – Trạm Biến áp Công Ty Kỷ Nguyên – Khu CN Đình  Vũ - HảI Phòng

Distributing and Metering panel system 22kV – Ky Nguyen transformer station – Dinh Vu Industrial Zone- Hai Phong

 

76

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HảI Phòng – Số 1 Trần Tất Văn Kiến An – HảI Phòng

 

Supply of 22kV MV panel system for Hecico located at no 1, Tran Tat Van, Kien An, Hai Phong

Hệ thống tủ phân phối và đo lường 22 kV – Trạm Biến áp Công Ty Minh Phúc – Khu CN Đình  Vũ - HảI Phòng

Distributing and Metering panel system – The substation of Minh Duc Company – Dinh Vu Industrial Zone – Hai Phong

77

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho Công ty Tư Vấn Đầu Tư thiết kế và XD đô thị – 75 Cát Cụt Lê Chân – HP

 

Supply of 22kV MV panel system for Urban Construction and Design Investment Consultant JS Company (DTC)- 75 Cat Cut, Le Chan , Hai Phong

Hệ thống tủ phân phối và đo lường 22 kV – Trạm Biến áp Công Ty Cổ Phần Bột Mỳ Tiến Hưng và Công ty TNHH Dầu Nhờn IDE Mitsu – Khu CN Đình Vũ HảI Phòng

Distributing and Metering 22kv MV panel system – the transformer station of Tien Hung Flour JSC and IDE Mitsu Lubricant Co.,LTD- Dinh Vu Industrial Zone – Hai Phong

78

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV - Công ty Cổ phần chế tạo điện cơ HN

 

Supply of 22 kV MV panel system for Ha Noi Electromechanical and Manufacturing JSC ( Hem)

Tủ 24 kV cho TBA Nhà Khách CTy TNHH Một Thành Viên Điện Lực HảI Phòng – Số 7 B Trần Hưng Đạo

24kV panel for Transformer station of Hai Phong Power One Member limited company – No7B- Tran Hung Dao, Hai Phong

79

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV

 

Supply of 22kV MV panel system

Cung cấp và lắp đặt trạm BA 22/0,4 kV cho – Công Ty  TNHH MTV Nhựa Bảo Thiên – Lô B1-2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Bắc Ninh.

 

Supply and Installation of Transformer station 22/0,4kV for Bao Thien Plastic One member Limited Company – Lot B1-2; Dai Dong Industrial Zone – Hoan Son – Bac Ninh

 

80

Cung cấp tủ trung thế 35 kV - Công ty cp đầu tư và phát triển năng lượng việt nam

 

Supply of 35kV MV panel for VN Energy Development and Investment JSc

Dự án: cấp điện trung thế và trạm biến áp chiếu sáng T1 & T2 thuộc dự án : tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên ( đoạn trên địa phận Hà Nội)

 

Project: Supplying MV electric power and T1 and T2 illumination transformer station under project inter – provincial road between Ha Noi and Hung Yen ( In the vicinity of Han Noi)

81

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV - Công ty Cổ Phần Th­ương Mại Xây Dựng và Xây Lắp Điện Hải Phòng

Supply of 35kV MV panel system for Hai Phong Trade Construction and electric installation joint-stock company

Trạm Biến áp 1000 kVA  -- Nhà máy V Cheng - Khu công nghiệp 96 - Đồ sơn – HảI Phòng

1000kVA transformer station – V Cheng Factory –  industrial Zone 96 – Do Son – Hai Phong

82

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV cho Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HảI Phòng – Số 1 Trần Tất Văn Kiến An – HảI Phòng.

Supply of 35kV MV panel system for Hai Phong Hecico

Add : No 1, Tran Tat Van – Kien An – Hai Phong

Trạm Biến áp 1000 kVA  -- Nhà máy MIKI - Khu công nghiệp 96 - Đồ sơn – HảI Phòng

1000kVA transformer station – MIKI Factory – Industrial Zone 96 – Do Son – Hai Phong

 

83

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV - Công ty Cổ Phần Thư­ơng Mại Xây Dựng và Xây Lắp Điện Hải Phòng

Supply of 22kV MV panel  system for Hai Phong Trade Construction and electric installation Joint-stock Company

Trạm Biến áp 22/0,4 kV  - Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế – HảI Phòng

1000kVA 22/0,4 kV Transformer Station – International Hospital obstetrics and Gynecology- Hai Phong

84

Cung cấp trạm KIOS 22 kV 750 kVA - Công ty CP Tư Vấn và Xây Dựng Đô Thị

Supply Kios station 22kV 750kVA – Urban Construction and Design Investment Consultant JS Company (DTC)

Dự án: Trạm Biến áp 750 kVA – Công ty TNHH JGC – Khu CN Đình Vũ – HảI An – HảI Phòng

Project: 750kVA Transformer Station – JGC Limited Company – Dinh Vu Industrial Zone- Hai An – Hai Phong

85

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho công ty Cổ Phần Centec

Supply of 22kV MV panel for Centec JSC

Trạm Biến Áp 22 kV Khu ký tỳc xỏ nhà mỏy MEIKO – Khu CN Thăng Long – GĐ 2

Transformer station of MEIKO Dormitory Factory Phase 2 – Thang Long IZ

86

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh

Supply of MV panel system for Binh Minh C.I.A JSC

Hệ thống tủ 22 kV cho Trạm Biến Áp chiếu sáng KCN Đỡnh Vũ - HP

22 kV Panel for Lighting System of Dỡnh Vi IZ – Hai Phong

87

Cung cấp hệ thống tủ 22 kV cho công ty Cổ Phần Centec

 

Supply of 22kV MV panel for Centec JSC

Trạm Biến Áp 22 kV nhà máy AKITA SEIKO PJ – Hưng Yên

Transformer station of AKITA SEIKO PJ Hung Yen

88

Cung cấp và lắp đặt tủ 24 kV và toàn bộ trạm 3000 kVA 22/0,4 kV

 

Supply and Installation of 22kV MV panel and 3000 kVA 22/0.4 Transformer Station

 

Dự án: Trạm Biến áp 3000 kVA 22/0,4 kV công ty TNHH ống Thép Hòa Phát

 

Project:  3000 kVA 22/0.4 Transformer Station for Hoa Phat Stell Pipe Co. Ltd.

 

 89

Cung cấp và lắp đặt tủ 24 kV và toàn bộ trạm 4000 kVA 22/0,4 kV

 

Supply and Installation of 22kV MV panel and 4000 kVA 22/0.4 Transformer Station

 

Dự án: Trạm Biến áp 4000 kVA 22/0,4 kV công ty TNHH Thép cán nguội Hòa Phát

 

Project:  4000 kVA 22/0.4 Transformer Station for Hoa Phat Cool roller Co. Ltd.

 

90

Cung cấp tủ 22 kV cho CễNG TY CỔ PHẦN Bấ TễNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHềNG.

 

Supply of 22kV MV panel for Hai Phong Concrete and contruction JSC

 

Dự án: Cấp điện KCN đồ sơn HP

 

Project:  Supply power to Do Son IP

 

91

Cung cấp tủ 22 kV cho Công ty Cổ phần KCN Đỡnh Vũ

 

Supply 24 kV panel to Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company

Dự án: Mở rộng trạm cắt số 3 và số 4

 

 

Project:   Expanding PC3 and PC4 station

 

92

Cung cấp trạm KIOS 22 kV 1000 kVA - Công ty CP Tư Vấn và Xây Dựng Đô Thị

 

 

Supply Kios station 22kV 1000kVA – Urban Construction and Design Investment Consultant JS Company (DTC)

Dự án: Trạm Biến áp 1000 kVA – Công ty TNHH Thương Mại Đức Giang – Khu CN Đình Vũ – HảI An – HảI Phòng

 

Project: 1000kVA Transformer Station – Đức Giang Limited Company – Dinh Vu Industrial Zone- Hai An – Hai Phong

93

Cung cấp hệ thống tủ 36 kV cho công ty HTG engineering and trading – HCM

Supply of 36kV MV panel system for HTG engineering and Trading - HCM

Dự án trạm MBA – Khu ký túc xá - Nhà máy Brother No. 4 – Hải Dương.

Project of transformer station for Brother Factory No 4 - Dormitory - Hải Dương

94

Cung cấp tủ 22 kV cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC

 

Supply 24 kV panel to EMIC Joint Stock Company

Dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD năm 2013 (giai đoạn 1) – Công ty Điện Lực HP

 

 

Project:   Hải Phũng PC- 2013

 

95

Cung cấp tủ 24kV cho Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài

 

Supply 24kV panel to Noi Bai Catering Services Joint – Stock Company

Dự án : Cung cấp, lắp đặt tủ trung thế cho Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

 

Project : Supply and Install MV panels for Noi Bai Catering Services Joint-stock Company

96

Cung cấp hệ thống tủ 36 kV cho công ty Công ty  TNHH Thương mại và dịch vụ HPN

Supply of 36kV MV panel system for HPN Trading and Service Co.,ltd

Dự án : Nhà mỏy Dong Yang Việt Nam – Xó Nhõn Hũa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 

Project : Dong Yang Viet Nam Factory – Nhan Hoa ward, My Hao District, Hung Yen.

97

Cung cấp tủ đo lường 22 kV cho Công ty Cổ phần KCN Đỡnh Vũ

 

Supply measurement 24 kV panel to Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company

 

Dự án: Lắp đặt hệ thống PMS trạm cắt số 3 và số 4

 

 

Project:   PMS system of  PC3 and PC4 station

 

98

Cung cấp tủ 24kV cho  CÔNG TY TNHH Sản Xuất và Xây Lắp Nguyên Hương

 

Supply of 24kV panel for Nguyen Huong Construction and production

Co.,ltd

Dự án : Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phũng

 

Project : Hai Phong International Hospital

99

Cung cấp Hệ thống tủ trung thế 36 kV cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh

Supply of 36kV panel system for Binh Minh C.I.A JSC

D án : Nâng cụng suất nhà mỏy nhựa Tiền Phong – Hải Phũng

Project : Increase in power capacity of Tien Phong plastic factory – Hai Phong

100

Cung cấp tủ 24kV cho  Công ty TNHH

Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phũng

Supply of 24kV panel for Helico

CễNG TRèNH: TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ TỔ CHỨC THI ĐẤU MÔN BẮN SÚNG, BẮN CUNG

Project : Training and organization Centre for Archery and Shooting competition.

 

101

Cung cấp tủ 24kV cho Công ty TNHH kỹ thuật điện và cơ khí Đại Thành

Supply of 24kV for Dai Thanh Electric and Machinery Technology Co.,Ltd

Dự án : Mở rộng nhà máy SI Flex Bắc Giang

Project : Expanding of SI Flex Factory in Bac Giang

102

Cung cấp tủ 36 kV cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Hoa

Supply of 36kV panels for Dai Hoa Construction and Trading JSC

 

Dự án : Trạm biến áp 2X1600 kVA – Khu công nghiệp Quảng Ninh

Project : 2X 1600 kVA Trans. Station – Quang Ninh IZ

103

Cung cấp hệ thống tủ 36kV cho công ty cổ phần thương mại kỹ thuật HTG – Hồ Chí Minh.

Supply of 36kV MV panel system for HTG engineering and Trading - HCM

Dự án nâng công suất TBA nhà máy BMW số 3- KCN Tân Trường – Hải Dương

 

Project: Expanding capacity of transformer station for BMW No.3  Factory No 4 – Tan Truong IZ - Hải Dương

104

Cung cấp tủ 22kV cho công ty cổ phần sản xuất và thương mại EMIC

 

Supply of 24 kV panel for EMIC Production and Trading Joint-stock Company

 

Dự án : Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho SXKD năm 2014 ( giai đoạn 1) – Công ty điện lực Hải Phũng

 

 

Project:   Equipment and material purchasing for Production and Business activity in 2014 ( stage 1) - Hải Phũng PC

 

105

 

Cung cấp tủ 24 KV Công ty cổ Phần Phương Bắc - Số 21 – Phố Nối  - Nghĩa Hiệp – Yên Mỹ - Hưng Yên

 

Supply of 24kV panel for Phuong Bac Joint –stock company at no 21 Pho Noi, Nghia Hiep, Yen My, Hung Yen

 

 

Dự ỏn : Trạm biến ỏp số 2 3000kVA 22/0,4kV cho Cụng ty TNHH thộp cỏn nguội Hũa Phỏt

 

Project:  3000 kVA 22/0.4 Transformer Station No. 2 for Hoa Phat Cool roller Co. Ltd.

 

106

Cung cấp tủ 24kV cho Công ty thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam ( Đ/c: Phũng 304, nhà CT5-X2 – Bắc Linh Đàm – phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Supply of 24kV for Viet Nam Energy Technology and Trading Joint-stock Company

Add: Room 304, CT5 – X2, Bac Linh Dam, Hoang Liet ward, Hoang Mai dist, Ha Noi

 

Dự án : Mua sắm vật tư – điện lực Nghệ An

 

Project:  Equipment purchasing for Nghe An Power Company

 

107

Cung cấp tủ 24 KV Công ty cổ Phần Phương Bắc – số 21 – Phố Nối – Nghĩa HIệp – Yên Mỹ - Hưng Yên

 

Supply of 24kV panel for Phuong Bac joint –stock company

Add: no 21 – Pho Noi, Nghia Hiep, Yen My, Hung Yen

 

Dự ỏn : Trạm biến ỏp 10.000kVA 22/0,4kV cho cụng ty TNHH ống thộp Hũa Phỏt

 

Project:  10.000 kVA 22/0.4 Transformer Station for Hoa Phat steel pipe Co. Ltd.

 

108

Cung cấp tủ 24kV cho Công ty thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam ( Đ/c: Phũng 304, nhà CT5-X2 – Bắc Linh Đàm – phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Supply of 24kV for Viet Nam Energy Technology and Trading Joint-stock Company

Add: Room 304, CT5 – X2, Bac Linh Dam, Hoang Liet ward, Hoang Mai dist, Ha Noi

 

Dự án : Mua sắm vật tư – điện lực Nghệ An - Lần 2 Năm 2014

 

Project:  Equipment purchasing phase 2 – 2014 -  for Nghe An Power Company

 

109

 

Cung cấp tủ 35 KV Công ty cổ Phần Phương Bắc - Số 21 – Phố Nối  - Nghĩa Hiệp – Yên Mỹ - Hưng Yên

 

Supply of 35kV panel for Phuong Bac Joint –stock company at no 21 Pho Noi, Nghia Hiep, Yen My, Hung Yen

 

 

Dự án: Nâng cấp trạm Biến áp nhà máy DongYang – Phố Nối Hưng Yên

 

Project:  Suply 35 kV panel for Transformer station Upgradation of DongYang Factory – Hung Yen.

 

110

Cung cấp tủ 24kV cho CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG

Supply of 32kV panel for Technical Equipment and Industry Viet Hung JSC

 

Dự án : Trạm Biến áp Tũa nhà Hoa Kim Cuong – Le van Luong – Ha Noi

 

Project:  Transformer Station of Hoa Kim Cuong Building – Le Van Luong – Ha noi

 

111

Cung cấp tủ 35 KV Công ty Kinden Vietnam

 

Supply of 35kV panel for Kinden Vietnam L.t.d

Dự án: TBA nh à máy SANYU SEIMITSU - Vietnam

 

Project:  Suply 35 kV panel for Transformer station of VIETNAM SANYU SEIMITSU FACTORY.

112

Cung cấp tủ 24kV cho Công ty thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam

Đ/c: Phũng 304, nhà CT5-X2 – Bắc Linh Đàm – phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

Supply of 24kV for Viet Nam Energy Technology and Trading Joint-stock Company

Add: Room 304, CT5 – X2, Bac Linh Dam, Hoang Liet ward, Hoang Mai dist, Ha Noi

 

Dự án : Mua sắm vật tư – Công ty điện lực Hải Phũng - Năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Project:  Equipment purchasing – 2014 -  for Hai Phũng Power Company

 

113

 

Cung cấp tủ 35 KV Công ty cổ Phần Phương Bắc - Số 21 – Phố Nối  - Nghĩa Hiệp – Yên Mỹ - Hưng Yên

 

Supply of 35kV panel for Phuong Bac Joint –stock company at no 21 Pho Noi, Nghia Hiep, Yen My, Hung Yen

 

 

Dự án: Trạm Biến áp công ty Cổ Phần Nội Thất Hũa Phỏt.

 

 

Project:  Suply 35 kV panel for Transformer station of Hoaphat Interior Factory – Pho Noi A IZ - Hung Yen.

 

114

Cung cấp tủ 35 kV cho CễNG TY CỔ PHẦN Bấ TễNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHềNG.

 

Supply of 35kV MV panel for Hai Phong Concrete and contruction JSC

 

Dự án: Trạm Biến ỏp Cụng ty TNHH Hoàng Huy – Khu Cụng nghiệp Shinec - Hải Phũng.

 

Project:  Suply 35 kV panel for Transformer station of Hoang Huy Ltd Co. Shinec IZ Haiphong.

 

115

Cung cấp tủ 24kV cho Công ty TNHH kỹ thuật điện và cơ khí Đại Thành

 

Supply of 24kV for Dai Thanh Electric and Machinery Technology Co.,Ltd at No 88, 4 Village, Ha hamlet, Me Tri commune, Tu Liem district,Ha Noi, Viet Nam

Dự án : Mở rộng nhà máy SI Flex Bắc Giang Giai đoạn 3

 

Project : Extending Transformer Station of SamJin Vina/SI FLEX - Bac Giang Project - phase 3

116

Cung cấp tủ 24kV cho Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN KINH BẮC

Địa chỉ : Số 82 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 

Supply of 24kV for KinhBac Electric and Mechanism Joint Stock Company

Dự án : Mở rộng trạm Biến áp Hangar A 76 - Sân bay Quốc tế Nội Bài

 

 

Project : Extending A76 Transformer Station

117

 

Cung cấp tủ 24 KV Công ty cổ Phần Phương Bắc – số 21 – Phố Nối – Nghĩa HIệp – Yên Mỹ - Hưng Yên

 

Supply of 24kV panel for Phuong Bac joint –stock company

Add: no 21 – Pho Noi, Nghia Hiep, Yen My, Hung Yen

 

Dự án :  Đo đếm điện năng 22 kV  cho Trạm biến áp 22/0,4kV của công ty TNHH ống thép Hũa Phỏt

 

Project:  22 kV genaral protection and measurment Station for Hoa Phat steel pipe Co. Ltd.

 

118

Cung cấp tủ 22 KV Công ty cổ Phần  Cơ điện 3D - Địa chỉ : Số 41/143 Trường Chinh – Phường Lâm Hà - Quận Kiến An -Thành Phố Hải phũng

 

Supply of 24kV for 3D Electric and Mechanism Joint Stock Company

 

Dự án: Tram KIOS 22 kV cấp điện đài nhạc nước Thành Phố Hải Phũng

 

 

Project:Suply 22 kV panel for Transformer station of Water Bloom Haiphong city Center .

 

119

Cung cấp tủ 22 kV cho trạm KIOS công ty TNHH MTV Phát triển Năng Lượng Hải Phũng -Số  20A  đường Nguyễn Văn Linh – Xó An Đồng Huyện An Dương - Hải Phũng

Supply of 22 kV panel for Hai Phong Energy and Development One member limited liability company

Dự án: Tram KIOS 22 kV cấp điện Trạm bơm Tăng áp số 2 – Khu CN Đỡnh Vũ - Hải Phũng.

 

 

Project:  Suply 22 kV panel for KIOS Transformer station of Pump Station No. 2 Dinhvu IZ Haiphong

 

120

Cung cấp tủ 22 kV cho Công Ty CP Sản Xuất và kinh Doanh Thiết Bị Điện

Địa chỉ : : Số 02 -Ngừ 01 - Phố Huỳnh Tấn Phỏt - Tổ 1 - P.Thạch Bàn -Q.Long Biên  -  TP.Hà Nội

 

Supply of 22kV panel for EASS Company

Dự án : Mua sắm vật tư – Công ty điện lực Hải Phũng - Năm 2015

 

 

 

Project:  Equipment purchasing – 2015 -  for Hai Phũng Power Company

121

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV cho công ty Cổ Phần Centec

 

 

 

Supply of 22kV MV panel for Centec JSC

Dự án : Trạm Bi ến áp 35/0.4 kV 320 kVA – Dự án trạm Biến áp nhà máy  EIKODO Việt Nam – Khu công nghiệp  Thăng Long 2 - Huyện  Yên M ỹ  - Hưng Yên

 

Project:  Transformer station of EIKODO Việt Nam Company

122

Cung cấp hệ thống tủ 24 kV cho công ty CÔNG TY CỔ PHẦN NDA VIỆT NAM

Địa  chỉ : Số 43 ngừ 766 đường La Thành, Phường Giảng Vừ, Quận Ba Đỡnh, Hà Nội

 

Supply of 22kV MV panel for NDA Vietnam JSC

Dự án: Trạm Cắt 22 kV cấp điện cho Công ty Cổ Phần Aluminum Vina – Khu CN Phố nối A - Hưng Yên.

 

Project:  Suply 22 kV panel for Switchgear Station supply 22 kV power to Aluminum Vina Joint Stock Company – Phonoi A IZ Hung Yen .

 

123

Cung cấp tủ 22 kV cho Công ty cổ phần Lâm Thịnh.

Số 27 - Phương Lưu - Phường Đông Hải 1 - Quận Hải An - TP Hải Phũng

 

Supply of 22kV MV panel for Lamthinh JSC

 

Dự án: Trạm Bi ến áp công ty Chen-V – Khu Công Nghiệp Đồ Sơn - Hải Phũng

 

Project:  Suply 22 kV panel for Transformer station of Chen – V Company – Doson IZ Haiphong

 

124

Cung cấp tủ 35 kV cho CễNG TY CỔ PHẦN Bấ TễNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHềNG.

 

Supply of 35kV MV panel for Hai Phong Concrete and contruction JSC

 

Dự án: Nâng công suất trạm biến áp nhà máy Sinchi – Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phũng

 

Project:  Supply 35 kV panel for Extending Transformer station of Sinchi Factory – Doson Hai Phong.

 

125

Cung cấp hệ thống tủ 24 kV cho công ty CÔNG TY CỔ PHẦN NDA VIỆT NAM

Địa  chỉ : Số 43 ngừ 766 đường La Thành, Phường Giảng Vừ, Quận Ba Đỡnh, Hà Nội

 

Supply of 22kV MV panel for NDA Vietnam JSC

Dự án: Trạm Biến áp 7 MVA Công ty Cổ Phần Aluminum Vina – Khu CN Phố nối A - Hưng Yên.

 

Project:  Suply 22 kV panel for 7 MVA Transformer Station of Aluminum Vina Joint Stock Company – Phonoi A IZ Hung Yen .

 

126

Cung cấp hệ thống tủ 35 kV cho công ty CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Địa  chỉ : Lô 20 Cụm CN Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ , huyện Kinh Môn - Hải Dương

Supply of 36 kV MV panel for DLH JSC

Dự án: Trạm Biến áp 3 MVA Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

 

 

 

Project:  Suply 35 kV panel for 3 MVA Transformer Station of DLH JSC Co. – Haiduong .

 

127

Cung cấp tủ Máy cắt 35 kV Công ty TNHH sản xuất bột mỳ Vimaflour - Dự án Mở rộng nhà máy GD2

 

Supply of protection cubicle with SF6 CB 35kV For Vimaflour Co., LTD – Phase 2

Cung cấp tủ Máy cắt 35 kV - Nhà máy sản suất Bột Mỳ -  Vimaflour - Quảng Ninh

 

 

Supply of protection cubicle with SF6 CB 35kV For Vimaflour Co., LTD – Phase 2

128

Cung cấp hệ thống tủ 24 kV cho công ty CÔNG TY CỔ PHẦN NDA VIỆT NAM

Địa  chỉ : Số 43 ngừ 766 đường La Thành, Phường Giảng Vừ, Quận Ba Đỡnh, Hà Nội

 

Supply of 22kV MV panel for NDA Vietnam JSC

Dự án: Trạm biến cáp nhà máy thức ăn gia súc – Công ty TMHH MTV Thương mại và Sản Suất Thức ăn Gia Súc  - Tập đoàn Hũa Phỏt – Khu CN Phố nối A - Hưng Yên.

 

Project:  Suply 22 kV panel Transformer Station of Hoa Phat Corp. – Phonoi A IZ Hung Yen .

 

129

Cung cấp tủ 22 kV cho Công ty cổ phần Lâm Thịnh.

Số 27 - Phương Lưu - Phường Đông Hải 1 - Quận Hải An - TP Hải Phũng

 

Supply of 22kV MV panel for Lamthinh JSC

 

Dự án: Trạm cắt 22 kV – Khu CN Tràng Duệ - An Lóo - Hải Phũng

 

Project:  Suply 22 kV panel for 22 kV Distribution station ũ Trang Due  IZ Haiphong

 

 

   

Tag:

Đối tác

Mạng xã hội

Goole map